قوانین و مقررات آموزشگاه login-icon
قوانین انضباطی و مالی
 • زبان آموزان موظفند در محیط موسسه، آراستگی ظاهر مطابق با شئونات اسلامی را رعایت نمایند.

 • زبان آموزان موظفند در نگهداری از فضای آموزشی و اموال موسسه (صندلی و ...) نهایت دقت را داشته باشند.

 • استفاده از تلفن همراه در کلاس مجاز نمی باشد.

 • زبان آموزان بایستی در محیط موسسه، از ایجاد سر و صدا و مزاحمت برای کلاس های دیگر خودداری نمایند.

 • زبان آموزان تا یک روز قبل از شروع کلاس ها می توانند شهریه پرداختی خود را جهت استفاده در ترم بعد ذخیره کنند.

 • زبان آموزان فقط یک ترم می توانند از شهریه ذخیره شده خود استفاده نمایند.

 • در صورت انصراف تا یک روز قبل از شروع کلاس ها، آموزشگاه شهریه را با کسر 20 درصد مسترد می گرداند و پس از شروع کلاس ها شهریه برگشت و رزرو نمی گردد.


قوانین آموزشی
 • زبان آموز می بایست در جلسات کلاس به موقع حضور داشته باشد؛ در صورت تاخیر، دریافت برگه تاخیر از دفتر موسسه جهت ورود به کلاس و ارائه آن به مدرس ضروری می باشد.

 • سه مورد تاخیر یک جلسه غیبت محسوب می شود.

 • غیبت بیش از یک جلسه منجر به محرومیت از امتحان پایان ترم می شود.

 • غیبت زبان آموز در امتحانات میان ترم و پایان ترم به منزله نمره صفر می باشد و آزمون مجدد برگزار نمی گردد.

 • جلسات جبرانی همانند سایر جلسات عادی کلاس بوده و عدم حضور در این جلسات غیبت محسوب می شود.

 • زبان آموزان مشغول به تحصیل، مجاز به شرکت در مصاحبه تعیین سطح ترم بعد نمی باشند.

 • شایسته است اولیا زبان آموزان، به خصوص کودکان و نوجوانان، در طول ترم، حداقل 3 مرتبه به منظور آگاهی از وضعیت تحصیلی فرزندشان به مدرس مربوطه مراجعه نمایند.

 • اولیا محترم زبان آموز از مراجعه مستقیم به درب کلاس اکیدا خودداری نموده و در صورت نیاز با دفتر موسسه هماهنگ فرمایند.


طراحی و کدنویسی: گروه انفورماتیک افرا