معرفی دوره ها login-icon

خردسالان:ویژه ی خردسالان گروه سنی 4الی6 سال می باشد

مقدماتی کودکان : ویژه کودکان گروه سنی 6 تا 8 سال می باشد

گروه سنی کودکان : ویژه کودکان 9 تا 11 سال می باشد که دانش آموزان این دوره پس از گذراندن 7 level قادر به اخذ مدرک دوره elementary می شوند .

نوجوانان : این دوره شامل 9 level می باشد که شروع از پایه ی ششم وهفتم می باشد که در پایان مدرک Intermediate اعطا می گردد .

بزرگسالان : شامل افراد در پایه متوسطه دوم می باشد

دوره پیشرفته : دوره پیشرفته یا تکمیلی که پس از گذراندن دانش آمکوز موفق به اخذ دیپلم زبان می گردد .

رده سنی دوره کتاب
خردسالان رده سنی 4 الی 6 سال TINY1A Tiny Talk
خردسالان رده سنی 4 الی 6 سال TINY1B Tiny Talk
خردسالان رده سنی 4 الی 6 سال TINY2A Tiny Talk
خردسالان رده سنی 4 الی 6 سال TINY2B Tiny Talk
خردسالان رده سنی 4 الی 6 سال TINY3A Tiny Talk
خردسالان رده سنی 4 الی 6 سال TINY3B Tiny Talk
کودکان رده سنی 6 الی 8 سال HI1 Hi
کودکان رده سنی6 الی 8 سال HI2 Hi
کودکان رده سنی6 الی 8 سال HI3 Hi
کودکان رده سنی6 الی 8 سال HI4 Hi
کودکان رده سنی6 الی 8 سال HI5 Hi
کودکان رده سنی6 الی 8 سال HI6 Hi
کودکان ابتدایی رده سنی 9 الی 11 سال PR1 First Friends
کودکان ابتدایی رده سنی 9 الی 11 سال PR2 First Friends
کودکان ابتدایی رده سنی 9 الی 11 سال PR3 First Friends
کودکان ابتدایی رده سنی 9 الی 11 سال PR4 Family & Friends
کودکان ابتدایی رده سنی 9 الی 11 سال PR5 Family & Friends
کودکان ابتدایی رده سنی 9 الی 11 سال PR6 Family & Friends
کودکان ابتدایی رده سنی 9 الی 11 سال PR7 Family & Friends
دانش آموزان دوره ششم وهفتم STARTER Let's Go Begin
دانش آموزان متوسطه اول PE1 Let's Go
دانش آموزان متوسطه اول PE2 Let's Go
دانش آموزان متوسطه اول PE3 Let's Go
دانش آموزان متوسطه اول PE4 Let's Go
دانش آموزان متوسطه اول و دوم PE5 Connect
دانش آموزان متوسطه اول و دوم PE6 Connect
دانش آموزان متوسطه اول و دوم PE7 Connect
دانش آموزان متوسطه اول و دوم PE8 Connect
کتاب Speak Now PRESEC1 Speak Now
کتاب Speak Now PRESEC2 Speak Now
دانش آموزان متوسطه دوم SEC1 Top Notch
دانش آموزان متوسطه دوم SEC2 Top Notch
دانش آموزان متوسطه دوم SEC3 Top Notch
دانش آموزان متوسطه دوم SEC4 Top Notch
دانش آموزان متوسطه دوم SEC5 Top Notch
دانش آموزان متوسطه دوم SEC6 Top Notch
دانش آموزان متوسطه دوم SEC7 Top Notch
دانش آموزان متوسطه دوم SEC8 Top Notch
دانش آموزان متوسطه دوم R&R1 Summit
دانش آموزان متوسطه دوم R&R2 Summit
دانش آموزان متوسطه دوم R&R3 Summit
دانش آموزان متوسطه دوم R&R4 Summit
دانش آموزان متوسطه دوم R&R5 Summit
دانش آموزان متوسطه دوم R&R6 Summit

طراحی و کدنویسی: گروه انفورماتیک افرا